VELKOMMEN TIL NYDALEN LOGOPEDI

Logoped Brita Beathe Olafsen

Litt om meg

Jeg er utdannet logoped ved Universitetet i Oslo. Jeg har tidligere arbeidet som logoped i Utdanningsetaten i Oslo kommune og som logoped i kommunens Pedagogiske Psykologisk Tjeneste (PPT-tjenesten). De fem siste årene har jeg drevet egen privat praksis. Samlet har jeg over 20 års erfaring som logoped.

KONTAKT OSS

Bare ring eller send mail!
  • 90264780
  • post@nydalenlogopedi.no
  • Sandakerveien 128.
kontakt oss

LITT OM

NYDALEN LOGOPEDI

NYDALEN LOGOPEDI har over 20 års erfaring med å tilby behandling, råd og veiledning til voksne med stemme- og uttalevansker, samt taleflytvansker.

Du finner oss sentralt i Nydalen i Oslo, i et hvitt helsehus der ulike aktører tilbyr et bredt spekter av forskjellige helsetjenester.

NYTTIG INFORMASJON

Jeg har rammeavtale med HELFO. Det innebærer at HELFO dekker dine kostnader hvis du har en diagnose som er innenfor de kravene som HELFO stiller, samt at de offentlige ikke har noe tilbud om logoped. Jeg ordner i tilfelle med søknad for deg. Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon.

Hvis du stammer og opplever dette som et problem finnes det ulike måter å avhjelpe dette på.
Stamming er også en diagnose der HELFO dekker dine kostnader til logoped hvis det ikke offentlige har noe logopedtilbud til deg. Ta kontakt for mer informasjon.

Mange sliter med stemmen, det kan være heshet, svak eller bristende stemme, eller helt bortfall av stemme. Spesielt utsatt kan man være der stemmen brukes mye som i yrker som lærer, treningsinstruktør o.l. Det finnes flere måter og behandle dette på og i mange tilfelle vil også dekke HELFO dine kostnader til logoped hvis det offentlige ikke har noe tilbud. Ta kontakt for mer informasjon i forhold til ditt spesifikke problem.

Har du eller ditt barn uttalevansker så er det flere måter å avhjelpe dette på. Behandlingen vil variere alt hva slags uttale man har problemer med. Ta kontakt for mer informasjon.